Skal vi hjælpe dig med skødeskrivning?

Byens Boligadvokat klarer papirgangen i forbindelse med ejendoms-handelen, herunder udarbejdelse af skødet. Ved en bolighandel, er skødet det endelige dokument, og indeholder mange vigtige detaljer under hele købsprocessen.

Få skødeskrivning klaret til en god pris

Skødeskrivning er en meget betydelig del af et boligkøb. Hvis vi har de juridiske briller på, så er det vigtigt at skødet er vandtæt og ikke indeholder fejl, for at undgå at hverken sælger eller køber står i en uønsket situation efterfølgende, og her er det vigtigt at du får assistance til hele processen, da det ellers kan give et bagslag

BOLIGadvokatens råd

  • Køber skal sikre sig uvildig rådgivning – dvs. at rådgiveren ikke hverken direkte eller indirekte har fordel af at sælge eller anbefale bestemte produkter.
  • Køber skal sikre sig, at rådgiveren er forsikringsdækket.
  • Køber skal sikre sig, at rådgiveren har den nødvendige kompetence til at kunne rådgive om boligkøb og boligfinansiering.
  • Køber skal sikre sig, at der reelt er tale om specialiseret juridisk advokatrådgivning og ikke blot berigtigelse eller skødeskrivning.
  • Køber skal undgå discountydelser – et lavt honorar kan skyldes, at rådgiveren ikke har den fornødne kompetence, eller at han afsætter alt for lidt tid til sagen. Det sidstnævnte kan blandt andet medføre, at rådgiveren ikke finder de forhandlingspunkter, som måske kan spare køber for mange flere penge, end han betaler i honorar.

Skøde og økonomisk opgørelse

Byens Boligadvokat klarer papirgangen i forbindelse med ejendomshandlen, herunder skødeskrivning, Udarbejdelse af refusionsopgørelse – med fordeling af de udgifter sælgeren skal betale, og de udgifter, den nye ejer skal bære, Udarbejdelse af sælgerpantebrev, hvis et sådant skal udstedes (du kan i stedet vælge at indfri sælgerpantebrevet og i stedet betale en højere udbetaling), Tinglysning af dokumenter, Frigivelse af købesummen og afslutning af handelen. Såfremt skødet kommer tilbage fra Tinglysningskontoret med en rets-anmærkning, sørger vi for, at sælger bringer det pågældende forhold i orden, inden købesummen frigives. Derefter får du et skøde, der er frit for anmærkninger. Kort og godt, så får du hjælp til professionel skødeskrivning samt tinglysning.