Skrevet d. 30. oktober 2015 af Lennart Christensen

Servitutter

En servitut er en disponeringsbegrænsende bestemmelse for en ejendom, grund eller andet. Den faglige (juridiske) definition på en servitut er: “En på særligt retsgrundlag hvilende ret til at råde over en fast ejendom i begrænset omfang eller til at kræve opretholdt en given tilstand på ejendommen”. Servitutter kaldes ofte deklarationer, som betyder “erklæring” og henviser til det dokument, der hjemler en servitut. BOLIGadvokaten er din garant for, at ejendommens tilstand med hensyn til servitutter, byrder og hæftelser er i overensstemmelse med, hvad der fremgår af salgsopstillingen eller andre oplysninger, du har fået af sælgeren. Undersøg altid, om der er særlige forhold tilknyttet ejendommen, inden du skriver under. Salgsopstilling og tilstandsrapport fortæller ikke altid, om der er begrænsninger på boligen.